Quantum Physics Division
Faculty of PhysicsAdam Mickiewicz University
Seminars
 • Dr hab. Andrzej Koper
  Całkowanie (Równania Dysona-Schwigera (Warda), kwantowanie stochastyczne, problem znaku)
  3.12.2013

 • Mgr Agnieszka Niemczynowicz
  O widmie rezonansu fal spinowych w krystalicznych łańcuchach Zwanziga
  26.11.2013

 • Prof. PWr. dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron
  Jak modelować dyfuzję innowacji?
  5.11.2013

 • Mgr Michał Dzięcielski
  Zachowanie kopolimerów wieloblokowych badane metodą samozgodnego pola średniego
  22.10.2013

 • Dr Sebastian Wołoszczuk
  Ewolucja konformacyjna i zachowanie fazowe niesymetrycznych kopolimerów trójblokowych
  18.06.2013

 • Prof. dr hab. Maciej Błaszak
  Niezmiennicza teoria kwantowania mechaniki klasycznej
  7.05.2013

 • Prof. UAM dr hab. Michał Banaszak
  Czynnik struktury w układach micelarnych symulowanych metodami Monte Carlo
  17.04.2013

 • Prof. dr hab. Marek Czachor
  Aporie katastrofy smoleńskiej
  5.04.2013

 • Prof. dr hab. Adam Lipowski
  Modele Isinga stanu szklistego
  19.02.2013

 • Prof. UAM dr hab. Michał Banaszak
  Symulacje Monte Carlo w teorii pola polimerów
  29.01.2013

 • Dr hab. Andrzej Koper
  Modele przepływów w sieciach
  20.11.2012

 • Prof. UAM dr hab. Piotr Tomczak
  Entanglement in Quantum Spin Systems: RVB Approach.
  6.11.2012

 • Dr Artur Pietrykowski
  BLTP JINR Moscow Region, Russia
  Problem trywialnośi w kwantowej teorii pola w kontekście efektywnej kwantowej grawitacji
  23.10.2012

STATISTICS

Total: 12874

Today: 11

Currently: 1