Quantum Physics Division
Faculty of PhysicsAdam Mickiewicz University
Publications

Rdzenne terytorium Narodu Polskiego

Z. Jacyna-Onyszkiewicz1

1 Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, ul. Umultowska 85, PL 61-614 Poznań, Poland

Actum 3-4 (2012-2012), 41-46. (2012)

STATISTICS

Total: 27797

Today: 13

Currently: 1