Quantum Physics Division
Faculty of PhysicsAdam Mickiewicz University
Publications

„Ontologiczne podstawy teorii kwantów”, w: Wokół kwantów i grawitacji, red. Naukowa: Antoni Szczuciński, Poznańskie Zeszyty Filozofii Fizyki, Tom I, UAM Poznań, str.11-31

Z. Jacyna-Onyszkiewicz1

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań, (2006)

STATISTICS

Total: 27855

Today: 16

Currently: 1