Quantum Physics Division
Faculty of PhysicsAdam Mickiewicz University
Publications

Odpowiedź na uwagi Stanisława Butryna pt. „Czy immaterialny model rzeczywistości wyjaśnia akazualność zjawisk kwantowych”, w: „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obszaru świata”, pod red. A.Lataniec, G.Bugajak

Z. Jacyna-Onyszkiewicz1

Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2005 (książka ukazała się w 2006 r.), str.96-103, (2006)

STATISTICS

Total: 27855

Today: 16

Currently: 1