Quantum Physics Division
Faculty of PhysicsAdam Mickiewicz University
Publications

„Filozoficzna zasada przyczynowości a akazualność w fizyce kwantowej”, w: „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata”, pod red. A.Lataniec, G.Bugajak

Z. Jacyna-Onyszkiewicz1

Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2005 (książka ukazała się w 2006 r.), str.76-88, (2006)

STATISTICS

Total: 27856

Today: 17

Currently: 2