Quantum Physics Division
Faculty of PhysicsAdam Mickiewicz University
Publications in year 2006:

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

 1. Tomczak P., Molińska A., Richter J., Schulenburg J.

  The ground-State of the Quantum Spin-1/2 Heisenberg Antiferromagnet on Square-Kagomé Lattice: Resonating Valence Bond Description

  Acta Physica Polonica A, 109 (2006) 781-787, 2006

 2. Tomczak P., Ferchmin A. R.

  On the range of interaction from finite size scaling in magnetic Ni Nanowires

  Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 306 (2006) 228-232, 2006

 3. Tomczak P., Molińska A., Richter J.

  RVB Description of the Low-Energy Singlets of the Spin-1/2 Square-Kagomé Antiferromagnet

  Acta Physicae Superficierum, , 2006

 4. Sliwińska-Bartkowiak M., Ratajczak B., Golibrocki L., Banaszak M.

  An apparent critical point in binary mixtures: Experimental and simulation study

  The Journal of Chemical Physics, 124, 144516, 2006

 5. Baksalary O. M., Kik P.

  On commutativity of projectors

  Linear Algebra and Its Applications, 417 31-41, 2006

 6. Baksalary J. K., Baksalary O. M., Groß J.

  On some linear combinations of hypergeneralized projectors

  Linear Algebra and Its Applications, 413 264-273, 2006

 7. Baksalary J. K., Baksalary O. M.

  When is a linear combination of two idempotent matrices the group involutory matrix?

  Linear and Miltlilinear Algebra, 54 429-435, 2006

 8. Lipowski A., Lipowska D.

  Long-term evolution of an ecosystem with spontaneous periodicity of mass extinctions

  Theory in Biosciences, 125 67-77, 2006

 9. Lipowski A., Lipowska D., Ferreira A. L.

  Molecular dynamics simulations of ballistic annihilation

  Physical Review E, 73 032102-1 - 032102-4, 2006
 10. Baksalary O. M., Liu X.

  Solution 35-7.1 (to Problem 35-7 „A characterization of oblique projectors” proposed by G.Trenkler)

  IMAGE, 36, 31, 2006

 11. Baksalary O. M., Liu X.

  Solution 35-8.1 (to Problem 35-8 „A characterization of a particular class of square complex matrices” proposed by G.Trenkler)

  IMAGE, 36, 32-33, 2006

 12. Jacyna-Onyszkiewicz Z.

  Comment on considerations connected with the words „IS” and „EXISTS” by Jerzy A. Janik

  The Concepts of Physics, 3 37-51, 2006
 13. Jacyna-Onyszkiewicz Z.

  „Zasada holograficzna a materia pierwsza”, w: Nauka-Religia-Dzieje, pod red. Jerzego A.Janika, str.27-36

  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , 2006

 14. Jacyna-Onyszkiewicz Z.

  „Ontologiczne podstawy teorii kwantów”, w: Wokół kwantów i grawitacji, red. Naukowa: Antoni Szczuciński, Poznańskie Zeszyty Filozofii Fizyki, Tom I, UAM Poznań, str.11-31

  Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań, , 2006

 15. Borkowski L. S.

  Języki skryptowe

  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 318 stron (ISBN 83-232-1582-0), , 2006

 16. Borkowski L. S.

  Tłumaczenie książki „Understanding DB2: Learning Visually with Examples” (R.F. Chong, C. Liu, S.F. Qi, D.R. Snow, IBM Press Publishing 2005). Polskie wydanie: „Zrozumieć DB2. Nauka na przykładach”

  PWN 2006 (ISBN 83-01-14953-1), , 2006

 17. Jacyna-Onyszkiewicz Z.

  Ewolucja biologiczna z perspektywy kosmologicznej

  Nasz Dziennki, 21-22.10.2006, str.22, , 2006

 18. Jacyna-Onyszkiewicz Z.

  „Filozoficzna zasada przyczynowości a akazualność w fizyce kwantowej”, w: „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata”, pod red. A.Lataniec, G.Bugajak

  Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2005 (książka ukazała się w 2006 r.), str.76-88, , 2006

 19. Jacyna-Onyszkiewicz Z.

  Odpowiedź na uwagi Stanisława Butryna pt. „Czy immaterialny model rzeczywistości wyjaśnia akazualność zjawisk kwantowych”, w: „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obszaru świata”, pod red. A.Lataniec, G.Bugajak

  Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2005 (książka ukazała się w 2006 r.), str.96-103, , 2006

 20. Jacyna-Onyszkiewicz Z.

  Nowe Prawo o szkolnictwie wyższym a model kariery naukowej

  Forum Akademickie 4, 28-30, , 2006

STATISTICS

Total: 1867

Today: 7

Currently: 1