Quantum Physics Division
Faculty of PhysicsAdam Mickiewicz University
Publications

Odpowiedź na uwagi Stanisława Butryna pt. „Czy immaterialny model rzeczywistości wyjaśnia akazualność zjawisk kwantowych” dotyczące tekstu zatytułowanego „Filozoficzna zasada przyczynowości a akazualność w fizyce kwantowej”, str. 96, w: „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata”, pod red. Anny Latawiec i Grzegorza Bugajaka

Z. Jacyna-Onyszkiewicz1

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, (2005)

STATISTICS

Total: 27775

Today: 5

Currently: 1