Quantum Physics Division
Faculty of PhysicsAdam Mickiewicz University
Publications in year 2005:

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

 1. Lipowski A.

  Granular gas – some surprises and challenges

  Physica A, 357, 331-336 , 2005

 2. Lipowski A., Ferreira A. L.

  A model of student's dilemma

  Physica A, 354, 539-546 , 2005

 3. Lipowski A., Lipowska D.

  Traveling salesman problem with a center

  Phys. Rev. E, 71, 067701, 2005

 4. Lipowski A.

  Periodicity of mass extinctions without an extraterrestrial cause

  Phys. Rev. E, 71, 052902, 2005

 5. Bena I., Droz M., Lipowski A.

  Statistical Mechanics of Equilibrium and Nonequilibrium Phase Transitions: The Yang-Lee Formalism

  International Journal of Modern Physics B, 19, No.29, 4269-4329, 2005

 6. Lipowski A., Droz M.

  Synchronization and partial synchronization of linear maps

  Physica A, 347, 38-50, 2005

 7. Coppex F., Droz M., Lipowski A.

  Extinction dynamics in Lotka-Volterra ecosystems on evolving networks

  Phys. Rev. E , 69, 061901, 2005

 8. Baksalary J. K., Baksalary O. M.

  An invariance property related to the reverse order law

  Linear Algebra and its Applications, 410, 64-69, 2005

 9. Baksalary O. M., Styan G.

  Some comments on the life and publications of Jerzy K. Baksalary (1944-2005)

  Linear Algebra and its Applications, 410, 3-53, 2005
 10. Baksalary O. M.

  Solution 33-6.1 (to Problem 33-6 „Projectors and similarity” proposed by G. Tenkler)

  IMAGE, 34, 35, 2005

 11. Baksalary O. M., Styan G.

  Jerzy K. Baksalary (1944-2005) and his contributions to „IMAGE”

  IMAGE, 34, 14-15, 2005

 12. Baksalary O. M., Liu X.

  Solution 34-8.1 (to Problem 34-8 „A property for the sum of a matrix A and its Moore-Penrose inverse A” proposed by G.Tenkler)

  IMAGE, 35, 39-40, 2005

 13. Baksalary O. M.

  Solution 34-9.1 (to Problem 34-9 „A sum property for the Moore-Penrose inverse of EP matrices” proposed by G.Tenkler)

  IMAGE, 35, 41, 2005

 14. Baksalary O. M., Liu X.

  Solution 34-10.1 (to Problem 34-10 „On the product of orhogonal projectors” proposed by G. Tenkler)

  IMAGE, 35, 42, 2005
 15. Jacyna-Onyszkiewicz Z.

  Filozoficzna zasada przyczynowości a akazualność w fizyce kwantowej, str. 76-88, w: „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata”, pod red. Anny Latawiec i Grzegorza Bugajaka

  Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, , 2005

 16. Jacyna-Onyszkiewicz Z.

  Odpowiedź na uwagi Stanisława Butryna pt. „Czy immaterialny model rzeczywistości wyjaśnia akazualność zjawisk kwantowych” dotyczące tekstu zatytułowanego „Filozoficzna zasada przyczynowości a akazualność w fizyce kwantowej”, str. 96, w: „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata”, pod red. Anny Latawiec i Grzegorza Bugajaka

  Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, , 2005

 17. Jacyna-Onyszkiewicz Z.

  Ku odnowie Polski (redakcja)

  Apostolicum, Warszawa-Ząbki, , 2005

STATISTICS

Total: 1328

Today: 10

Currently: 1