Quantum Physics Division
Faculty of PhysicsAdam Mickiewicz University

Prof. dr hab. dr h. c.
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wydział Fizyki
Zakład Fizyki KwantowejDANE OSOBOWE

Data i miejsce urodzenia: 10.08.1944 r. Kraków
Stan cywilny: żonaty (żona Irena – doktor fizyki, syn ur. 1977)
Adres: ul. Lisowskiego 12 m.2, 61-606 Poznań
Telefon: 61-8295069WYKSZTAŁCENIE

1962 – 1967 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (UAM), studia 5-letnie magisterskie, dzienne, kierunek fizyka, ukończone z oceną bardzo dobrą.
1975 stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki teoretycznej
1981 habilitacja z zakresu fizyki teoretycznej
1992 tytuł naukowy profesora nauk fizycznychPRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ

1967 – 1970 asystent na Wydziale Mat.Fiz.Chem. UAM
1970 – 1975 starszy asystent na Wydziale Mat.Fiz.Chem. UAM
1975 – 1982 adiunkt na Wydziale Mat.Fiz.Chem. UAM
1985 – 1986 fellow, University of Florida, Gainesville, USA
1983 – 1990 docent na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM
1987 – 1993 wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Fizyki UAM
1990 – 1995 profesor nadzwyczajny
1990 pracownik naukowy Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja
1991 – 2001 kierownik Zakładu Teorii Magnetyzmu IF UAM
1993 – 1999 prodziekan ds. naukowych Wydziału Fizyki UAM
od 1995 profesor zwyczajny na Wydziale Fizyki UAM
1996 – 2002 członek Komitetu Fizyki PAN
1999 – 2002 członek Senatu UAM
2001-2012 kierownik Zakładu Fizyki Kwantowej IF UAM
od 2003 Członek Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Od 1967 r. Opublikowanie 199 pozycji literaturowych, głównie z zakresu fizyki teoretycznej, termodynamiki, kwantowej i kosmologii, w tym 11 książek.
Wygłoszenie grubo ponad stu referatów na konferencjach zagranicznych i krajowych oraz na zaproszenie różnych instytucji. Wypromowanie 5 doktorów fizyki.
1993–2003 Pięciokrotne, na zaproszenie i w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszenie referatów na Interdyscyplinarnych Seminariach Naukowych w Castel Gandolfo.


NAGRODY, ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA

od 1974 do 2013 około dwudziestu Nagród Rektora UAM
1980, 1983, 1988 Nagrody Ministra Edukacji
1988 Złoty Krzyż Zasługi
1987, 1992 Nagrody Samorządu Studenckiego dla najlepszych wykładowców
1995 Medal Komisji Edukacji Narodowej
1995 doktor honoris causa Uniwersytetu w Królewcu
2003 Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Kcynia


CZŁONKOWSTWO I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-POLITYCZNA:

od 1970 członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego
2002–2004 radny Sejmiku Wielkopolskiego, członek Komisji Edukacji i Komisji Kultury
2004–2005 poseł na Sejm IV kadencji, członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Obrony Narodowej i stałej Podkomisji ds. Infrastruktury i Zaopatrzenia Wojska. Wiceprzewodniczący Polsko-Brytyjskiej Grupy Międzyparlamentarnej. Delegat Polskiego Parlamentu do Zgromadzenia Parlametarnego Rady Europy.
2003 inicjator utworzenia w Poznaniu stowarzyszenia Wspólnota Ofiar Niemieckich Wypędzeń
2003-2006 członek Komisji Społecznej Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kiekrzu.
od 2008 członek Rady Programowej czasopisma Actum

Poznań, dnia 17.09.2013 r.

STATISTICS

Total: 1328

Today: 10

Currently: 1