Quantum Physics Division
Faculty of PhysicsAdam Mickiewicz University
Propozycje tematów prac magisterskich

prof. UAM dr hab. Michał Banaszak

 • Własności fizyczne polielektrolitów badane metodami symulacji komputerowych
  Wymagania - znajomość: języka C/C++, systemu operacyjnego UNIX oraz fizyki statystycznej.
 • Sieci reakcji chemicznych
  Wymagania - znajomość: fizyki statystycznej oraz programu MATLAB.
 • Przejście kłębek-globula w układach kopolimerów wieloblokowych
  Wymagania - znajomość: języka C/C++, systemu operacyjnego UNIX oraz fizyki statystycznej.

prof. z. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

 • Kwantowe pole kosmologiczne
  Przedmiotem pracy jest kwantowo-polowy model wieloświata, w którym wzbudzeniami elementarnymi są zamknięte wszechświaty wypełnione ciemną energią. Celem pracy jest kwantowy opis procesu prowadzącego do wielkiego wybuchu.
  Wymagania: numeryczne rozwiązanie równania różniczkowego zwyczajnego drugiego rzędu.

dr hab. Andrzej Koper

 • Model Edwardsa polimerów w przybliżeniu MFA
  Przedmiotem pracy jest teoriopolowy opis (całkowanie po trajektoriach + diagramy Feynmana) układów polimerowych. Polimery w Modelu Edwardsa są trajektoriami abstrakcyjnych cząstek Browna. Celem pracy jest numeryczne wyznaczenie diagramów fazowych (typów przestrzennego uporządkowania) gęstego układu kopolimerów w przybliżeniu pola molekularnego (MFA).
  Wymagania: seminaria zakładowe (stały udział + wystąpienia z postępu prac), wykład monograficzny (Wstęp do kwantowej teorii wielu cząstek) i sprawne posługiwanie się językiem programowania C++.
 • Modele fenomenologiczne membran biologicznych
  Przedmiotem pracy jest teoriopolowy opis (całkowanie po trajektoriach + diagramy Feynmana) uciąglonych modeli membran biologicznych. Membrany te są dwuwymiarowymi (nierelatywistycznymi) rozmaitościami. Celem pracy jest wyznaczenie kształtów (konformacji) tych membran w skończonych temperaturach (metodą termodynamicznego rachunku zaburzeń lub metodą Monte Carlo).
  Wymagania: seminaria zakładowe (stały udział + wystąpienia z postępu prac), wykład monograficzny (Wstęp do kwantowej teorii wielu cząstek) i sprawne posługiwanie się językiem programowania C++.
 • Modele mikroskopowe membran lipidowych
  Modele mikroskopowe membran lipidowych są to dyskretne (pseudospinowe) modele sieciowe dwuwymiarowe. Celem pracy jest wyznaczenie kształtów tych membran (konformacji) w skończonych temperaturach w przybliżeniu pola molekularnego (MFA) lub metodą Monte Carlo.
  Wymagania: seminaria zakładowe (stały udział + wystąpienia z postępu prac) i sprawne posługiwanie się językiem C++.

prof. z. dr hab. Adam Lipowski

 • Modele teorii gier na sieciach złożonych (np. iterowany dylemat więźnia na grafach losowych lub tzw. sieciach bezskalowych)
 • Modelowanie agentowe w ekonofizyce (np. modelowanie dystrybucji zasobów w społeczeństwie lub modelowanie zachowania się rynków giełdowych)
 • Fraktalne modele wzrostu nowotworów (symulacje sieciowych modeli wzrostu, będących wariantami modelu Eden)
  Wymagania: umiejętność programowania najlepiej w Javie lub C++.

dr Michał Mucha

 • Narzędzia administratora przede wszystkim Windows (ale nie koniecznie) obejmujące:
  • local network crawler ew. też local network sniffer
  • registry watcher/maintainer
  • file manager
  • file/directory synchronization (ftp dla odległych systemów)
  • software inventory
  • backup with compression
  • filtr spamu
 • Uniwersalna konsola w działająca pod NAT’em (w stylu VNC UltraVNC, Team Viewer)
  • „Inteligentny” internet crawler bazujacy na:
   • curl
   • wininet
 • Narzędzie(a) do kwalifikowania tekstów/artykułów ze względu na tematykę. Porównywanie tekstów z zadanym tematem. Wyszukiwanie plagiatów.
 • Grafika - analiza obrazu
  • Rozpoznawanie twarzy (np. system otwierania drzwi pracownikom i studentom wydziału)
  • Rozpoznawania rejestracji samochodów (np. system sterujący barierkami przy wjeździe na parking)
  • Rozpoznawanie scen np. analiza zachowań przechodniów, ruchu na skrzyżowaniu itp.
  • Rozpoznawanie obiektów (object recognition algorithms)
  • Szeroko rozumiana analiza obrazów np. zdjęć roentgenowskich, dermatologicznych, zdjęć upraw etc.
  • Biblioteka(i) graficzne „tłumaczące” funkcje graficzne GDI GDI+ na standard pdf (z wykorzystaniem biblioteki libharu). „Zmodernizowanie” istniejącego PDF printer drivera działającego z GhostScriptem
 • Social network recognition
 • Programy wykorzystujące standard XML. Program do automatycznego tworzenia formularzy ekranowych służących do wprowadzania danych do dokumentów administracyjnych, na podstawie definicji XSD (np. formularzy podatkowych ZUS’owskich etc.)

prof. UAM dr hab. Piotr Tomczak

Opiekun: dr Krzysztof Cichy

 • Investigations of the Schwinger model within the framework of lattice gauge theory
  Model Schwingera jest elektrodynamiką kwantową w 1+1 wymiarach, a jego własności w pewnych aspektach przypominają chromodynamikę kwantową w 3+1 wymiarach. W związku z tym, model Schwingera jest bardzo często używany jako „toy model” QCD i testowane są w nim różne techniki znajdujące później zastosowanie w Lattice QCD. Z tego punktu widzenia, rozpoczęcie od modelu Schwingera jest bardzo perspektywiczne i napisanie dobrej pracy magisterskiej na jego temat otwiera drogę do wielu ciekawych zastosowań w Lattice QCD
  Wymagania: podstawowym narzędziem w tego typu badaniach są oczywiście symulacje komputerowe. Dlatego warunkiem wstępnym dla studentów jest dobre opanowanie programowania, najlepiej w języku C. Myślę, że studenci muszą być tego świadomi, aby podjąć ewentualną decyzję o wyborze takiego tematu

STATISTICS

Total: 12874

Today: 11

Currently: 1