Quantum Physics Division
Faculty of PhysicsAdam Mickiewicz University
Publications

Filozoficzna zasada przyczynowości a akazualność w fizyce kwantowej, str. 76-88, w: „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata”, pod red. Anny Latawiec i Grzegorza Bugajaka

Z. Jacyna-Onyszkiewicz1

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, (2005)

STATISTICS

Total: 793

Today: 10

Currently: 1